Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 26.3.2019
Mayský dlouhý počet: 13.0.6.6.6
Tzol'kin: 2 Kame (smrt, transformace, znovuvzkříšení, propojení se světem mrtvých)
2Kame

Výklad energie dne

Vzpomeňte si na předky a modlete se k nim a za ně. Předkové nás mohou vést životem tak, abychom mohli těžit z jejich moudrosti a vhledu.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Kan