Alope.org: Mayští stařešinové Tata a Nana Maya v ČR

Více informací ...

Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 25.9.2018
Mayský dlouhý počet: 13.0.5.15.4
Tzol'kin: 2 Kat (Síť, Semínko)
2Kat

Výklad energie dne

Posvátný oheň je živel, který nám pomáhá komunikovat se síti síly v Srdci Nebes a v Srdci Země a transformuje naše myšlenky, naděje a modlitby do reality. V den Sítě se modlíme za zdravý vývoj našich dětí, těhotných matek a komunity. Síť nám může pomoci rozvázat řetězy, které nás spoutávají v negativitě a v neřestech. Během ceremonie posvátných ohňů obětují často Ajq’ijab (mayští kněží) ohni cukr a prosí energii K’at, aby byla k lidem laskavá.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Aqabal

Trecéna začíná 1 Aqabal (Úsvit, soumrak) – introspektivní snění, temnota, nehybnost, léčivý čas, chrám, cesta do hlubin Nicoty pro zrození nových myšlenek, cesta do Podsvětí pro hledání moudrosti.

Dopřejte si čas sami na sebe a využijte energie Aqabal k introspektivní cestě do vašeho Domu Temnoty. Hledejte vaši vnitřní moudrost a nechte svou duši znovu se narodit. Dovolte vašemu vědomí, aby se rozšířilo pro další cestu vašeho života.

V této Trecéně můžeme žádat a hledat projasnění naši cesty, požádat o nové příležitosti k obnově našeho života, přinést světlo do temnoty a odkrýt skrytá tajemství. Překročením duality nalezneme nové cesty a možnosti, jak řešit životní situace a vztahy. Můžeme najít novou práci, nová řešení a obdržet vize nových projektů.

Můžeme se ponořit hluboko samo do sebe. Až do hlubin našich stínů a pravd, které si bojíme připustit. Poznáním a pochopením našich stínů, vlastností, které raději skrýváme před ostatními i sami před sebou, můžeme tyto stíny transformovat a přijmout je jako dary. Naučíme se naše stíny milovat a vědomě s nimi pracovat. Poznáme tak jejich potenciál a možný přínos pro náš života.