Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 25.6.2021
Mayský dlouhý počet: 13.0.8.11.8
Tzol'kin: 5 Qanil (plodnost, těhotenství, zrání)
5Qanil

Výklad energie dne

Je to dobrý den pro modlitby k Matce Přírodě za vysazené rostlinky, za sklizeň a za hojnost pro naše syny, dcery a zvířata. Je to také dobrý den k prosbě o znovuzískání či pokračování toho, co se ztratilo, za překonání chudoby, nebo za získání sebevědomí. V den Na Wajxaqib ‚Q’anil (8 Semínko) Mayové žádají o dobrou úrodu, dobré počasí, a aby zvířata nezničila výsadbu.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Kat