Prožijte léto 2022 s Mayskými babičkami - více informací...

 

Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Kawoq

13 Energie trecény nawalu Kawoq je dobrým časem pro pěstování vztahů, pro rodinu a komunitu. Mateřská, ženská energie Kawoq Vás vyzývá, abyste věnovali pozornost svým blízkým, přátelům a lidem, se kterými Vás pojí silné vazby.
 
Je to dobrý čas na odpočinek, zotavení se a vzájemné ocenění rodinného kruhu. Během této doby Mayové projevují vděčnost Pačamamě, Matce Zemi, za všechny její dary. Kawoq je archetypem potní chýše (tradiční sauny) a tento naval je považován za vhodný čas k načerpání výživy ze síly přírody, stejně jako žíznivá Země se napojí deštěm.
 
Je to čas, který podporuje zlepšení vztahů s rodinou, příbuznými a lidmi, se kterými pracujeme. Tento čas je vhodný na rodinná a komunitní setkání, sjezdy, skupinové a integrační aktivity. Je to doba obnovy vztahů a rozseknutí zadrhnutých problémů.

Energie dnešního dne:

Dnes je: 26.9.2022
Mayský dlouhý počet: 13.0.9.16.6
Tzolk'in: 8 Kame (smrt, transformace, znovuvzkříšení, propojení se světem mrtvých)
8Kame

Výklad energie dne

Vzpomeňte si na předky a modlete se k nim a za ně. Předkové nás mohou vést životem tak, abychom mohli těžit z jejich moudrosti a vhledu.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .