Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Imox

13 dní trecény navalu Imox je časem nových impulsů. Stejně jako se nový život rodí z vody, tak vznikají i vize a inspirace z plodové vody potenciálu posvátného Krokodýla. Tato doba nás vybízí k otevření se všemu, co se zdá neobvyklé a neznámé.

Trecéna Imox Vás vyzývá k zahájení nových projektů, zavádění inovativních řešení a zohlednění neobvyklých metod. Je to doba možností, nových příležitostí a otevřenosti se všemu novému. Vodní živel Imox podporuje všechny aktivity spojené s vodou. Buďte odvážní a následujte svůj instinkt!

Tato trecena podporuje všechny společné aktivity. Dostanete energii začít od začátku, jít novou cestou s nekonvenčním přístupem. Pro začátek nových projektů, hnutí a změn.

Energie dnešního dne:

Dnes je: 30.3.2023
Mayský dlouhý počet: 13.0.10.7.11
Tzolk'in: 11 Batz (tvořivost, spontánnost, radost)
11Batz

Výklad energie dne

Dobrý den k modlitbám za veškeré lidstvo, za ochranu pro umělce, za úrodu a setbu, začátek v práci nebo v projektu vašeho života. Je to skvělý den pro jakoukoliv aktivitu či projekty, pro spojení muže a ženy v manželský svazek, anebo pro zásnuby.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .