Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 25.6.2019
Mayský dlouhý počet: 13.0.6.10.17
Tzol'kin: 2 Noj (paměť, síla intelektu, poznání)
2Noj

Výklad energie dne

V tento den žádáme o poznání, jasnost ve smyslu signálů našeho těla, duševní výživy a návratu vzpomínek našich předků. Při ceremonii mayského posvátného ohně obětují účastníci ohni kuličky, nebo kousky kopalu. Nejprve jej podrží v pěsti před svým třetím okem a skrze kopal se tak zbavují všech negativních myšlenky, jež zahlcují mysl. Kopal očišťuje mysl a naplňuje prostor nádhernou vůní.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Ajmaq

Trecéna Ajmaq představuje moudrost a duše našich předků, starců, kteří přišli před námi, a to jak v naší vlastní pokrevní linii, tak v celé lidské rodině, která dnes obývá Zemi. A také energii odpuštění

Energie Ajmaq ztělesňuje naše spojení s dlouhou historií života prostřednictvím evoluce, přes milióny let, které uplynulo a požehnalo naší planetě s rozmanitostí života, kterou vidíme dnes, a svatost vědomí, svobodné vůle a lásky.

Ajmaq také představuje odpuštění, odpuštění, hřích a potěšení. Je to naval všech chyb a špatných skutků. Ale také symbolizuje dary a Matku Zemi a je to naval samotné Země. Zvířecí totemy Ajmaq jsou sup a sova. V klasické Mayské tradici je spojena s jihem a žlutou barvou.

V tento čas žádají Mayové o odpuštění od svých předků, neboť to je doba, kdy nám předci naslouchají a mohou vyslyšet naše přání a prosby. Je to také dobrý den pro vytvoření harmonie a překonání neshod. Energie Ajmaq pomáhá Mayům udržet rovnováhu v životě: byl to den kdy v se doma v klidu zamýšleli nad svými skutky a jejich následky, ať už chtěné či nikoliv.

Když odpustíte, necháte jít, uvolníte emociální zátěž a osvobozujete se. Odpustíte těm, kteří vám ublížili, ale zejména sami sobě. A to je ten největší dar, který můžete dát sobě a ostatním.

Znovu se připojte ke svým předkům. Když se ztišíte, tak vás budou tichým hlasem provázet a spojíte se s vlastní duší.