Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Toj

13 dní energií Navalu Toj je dobou obětiny a splácení. Je to cyklus pomoci druhým, podpory slabších a bytí ve službě. V těchto dnech je vhodná doba pro pomoc a obětování se slabším a potřebnějším. Mayové překládají Toj doslovně jako platba, splácení. Máme se naučit být pozorní k potřebám druhých a přitom nezapomínat ani na sebe, což může být v dnešní době výzva.

Je to dobrý čas na obětování svíček vykuřovadel, vonných tyčinek, na čas u ohně, na meditace. V Trecéně Toj se učíme dávat bez očekávání a také se učíme hodnotě i příběhů všeho kolem nás. Když můžeme něco obětovat, znamená to, že už teď máme dostatek. Obětováním tuto hojnost podporujeme a s modlitbou můžeme Stvořitele požádat o to, co potřebujeme.

Trecena Toj podporuje všechny charitativní aktivity. Veřejná služba, gastronomie, nadace, duchovní práce, meditační praxe, finanční sbírky na dobrou věc.

Energie dnešního dne:

Dnes je: 24.5.2022
Mayský dlouhý počet: 13.0.9.10.1
Tzol'kin: 13 Imox (Krokodýl, voda, drak)
13Imox

Výklad energie dne

Jsou to skvělé dny pro léčení, k žádosti o vodu a k požehnání Matce Zemi. Během ceremonie mayského ohně, v době vyvolávání energie Imox, Ajq’ijab (mayský kněz) často kropí vodou prostor okolo ohně.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .