Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 2.12.2023
Mayský dlouhý počet: 13.0.11.1.18
Tzolk'in: 11 Tijax (čepel, zrcadlo, obsidián, odříznutí od negativního)
11Tijax

Výklad energie dne

Tijax je dobrý den k nalezení rovnováhy a k vyčištění záměrů, myšlenek a skutků. Den, kdy se modlíme za zdraví, za naše nepřátele a vzdáváme se všech negativních energií. V tento den prosím o ochranu před problémy a náhlými nehodami. Ajq’ijab (Mayští kněží) často očišťují během ceremonií ostatní účastníky.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Qanil

13 dní energie Trecény Navalu Q’anil je časem plodnosti, hojnosti a zrání. Kosmické semínko Q’anil představuje semínko, hvězdu, boby kakaa a ve své esenci nám přináší mnoho hojnosti a dostatku. Je to cyklus úzce související s bohatstvím a jeho objevováním. Jsou to jak materiální statky, ale také naše další hodnoty z pohledu lidských bytosti.

V tomto cyklu je zvláště zdůrazňováno to, jak vnímáme sami sebe a jak vnímáme hojnost. Q’anil nás učí trpělivosti a správnému načasování. Každé semínko potřebuje vhodný čas a péči, než z něj vzejde nový strom. Je to vhodný čas zapracovat na svém sebevědomí, uzdravit jej a ocenit se, aniž byste museli něco předstírat a dokazovat jiným.

V této době máme věnovat pozornost financím, zdrojům a sledovat výsledky své práce. Trecéna Navalu Q’anil je to velmi plodný čas v mnoha ohledech.