Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Qanil

13 dní energie Trecény Navalu Q’anil je časem plodnosti, hojnosti a zrání. Kosmické semínko Q’anil představuje semínko, hvězdu, boby kakaa a ve své esenci nám přináší mnoho hojnosti a dostatku. Je to cyklus úzce související s bohatstvím a jeho objevováním. Jsou to jak materiální statky, ale také naše další hodnoty z pohledu lidských bytosti.

V tomto cyklu je zvláště zdůrazňováno to, jak vnímáme sami sebe a jak vnímáme hojnost. Q’anil nás učí trpělivosti a správnému načasování. Každé semínko potřebuje vhodný čas a péči, než z něj vzejde nový strom. Je to vhodný čas zapracovat na svém sebevědomí, uzdravit jej a ocenit se, aniž byste museli něco předstírat a dokazovat jiným.

V této době máme věnovat pozornost financím, zdrojům a sledovat výsledky své práce. Trecéna Navalu Q’anil je to velmi plodný čas v mnoha ohledech.

Energie dnešního dne:

Dnes je: 25.6.2022
Mayský dlouhý počet: 13.0.9.11.13
Tzol'kin: 6 Aj (most mezi materiálním a duchovním, strážce)
6Aj

Výklad energie dne

Aj je ochráncem života a v tento den je vhodný čas vzdát díky za náš osud. Je to den podpory pro Dvojčata-Hrdiny (viz Poppol Vuh) a podpory lidství. Wajxaqib (8) Aj obřady se pořádají pro požehnání a ochranu novorozenců a nových členů komunity.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .