Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 26.10.2021
Mayský dlouhý počet: 13.0.8.17.11
Tzol'kin: 11 Batz (tvořivost, spontánnost, radost)
11Batz

Výklad energie dne

Dobrý den k modlitbám za veškeré lidstvo, za ochranu pro umělce, za úrodu a setbu, začátek v práci nebo v projektu vašeho života. Je to skvělý den pro jakoukoliv aktivitu či projekty, pro spojení muže a ženy v manželský svazek, anebo pro zásnuby.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Imox