Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 24.10.2020
Mayský dlouhý počet: 13.0.7.17.4
Tzol'kin: 8 Kat (Síť, Semínko)
8Kat

Výklad energie dne

Posvátný oheň je živel, který nám pomáhá komunikovat se síti síly v Srdci Nebes a v Srdci Země a transformuje naše myšlenky, naděje a modlitby do reality. V den Sítě se modlíme za zdravý vývoj našich dětí, těhotných matek a komunity. Síť nám může pomoci rozvázat řetězy, které nás spoutávají v negativitě a v neřestech. Během ceremonie posvátných ohňů obětují často Ajq’ijab (mayští kněží) ohni cukr a prosí energii K’at, aby byla k lidem laskavá.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Noj