Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 23.2.2020
Mayský dlouhý počet: 13.0.7.5.0
Tzol'kin: 11 Ajpu (ego, vztah s Bohem, koncentrace)
11Ajpu

Výklad energie dne

V tento den můžeme zachytit přírodní a zprávy a zprávy z přírody a můžeme se nechat napojit intenzivním svitem ze Slunce. Můžeme se modlit za vyléčení nemocí a dětí. Síla tohoto dne pomůže nám a našim vůdcům ochránit se před sedmero smrtelných hříchů: ambice, zločin, závist, nevědomost, nevděk, lži a pýcha. Ceremonie konané v dny Ajpu jsou silné a mocné jako Slunce a během nich můžeme odstranit z našich životů zlo, nemoci, pomluvy a sebeklam. V tento den můžeme od sebe odehnat zlé lidi a nepřátele.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Tzi