Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 15.4.2021
Mayský dlouhý počet: 13.0.8.7.17
Tzol'kin: 12 Noj (paměť, síla intelektu, poznání)
12Noj

Výklad energie dne

V tento den žádáme o poznání, jasnost ve smyslu signálů našeho těla, duševní výživy a návratu vzpomínek našich předků. Při ceremonii mayského posvátného ohně obětují účastníci ohni kuličky, nebo kousky kopalu. Nejprve jej podrží v pěsti před svým třetím okem a skrze kopal se tak zbavují všech negativních myšlenky, jež zahlcují mysl. Kopal očišťuje mysl a naplňuje prostor nádhernou vůní.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Kame