Prožijte léto 2022 s Mayskými babičkami - více informací...

 

Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Ajpu

13 dní energie trecény Navalu Ajpu je časem úspěchu a vůdcovství. Ajpu představuje Slunce a ukazuje nám cestu, dává sílu čelit všem překážkám a výzvám. V času Ajpu získáváme podporu k překonání všech překážek a omezení, k překonání strachu.

Naučte se věřit sám sobě a podporovat ostatní. V této trecéně udělejte odvážné kroky vpřed. Neotálejte a dostanete sílu a podporu od velkého Ahau, Stvořitele, Otce Slunce.

Ajpu podporuje aktivity spojené s politikou, zviditelněním se, mužské kruhy, rozhodování, otcovství. Je čas převzít zodpovědnost, vést ostatní. Důvěra, vnitřní síla, sebedůvěra, vedení a podpora od přítele. 

Energie dnešního dne:

Dnes je: 13.8.2022
Mayský dlouhý počet: 13.0.9.14.2
Tzolk'in: 3 Iq (Vítr, dech, životní síla)
3Iq

Výklad energie dne

V tento den Mayové děkují za vše posvátné a také za všechno dílo Stvořitele. Je to dobrý den k vyléčení všech depresí, nevyvážených vášní a nenávisti ve světě.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .