Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 16.7.2024
Mayský dlouhý počet: 13.0.11.13.5
Tzolk'in: 4 Kan (opeřený had, kundalini, Koyopa)
4Kan

Výklad energie dne

V den energie Kan je dobré požádat Stvořitele o pozitivní myšlení a nápady a o smíření párů. Ceremonie konané v den Kan jsou za spravedlnost, moudrost, sílu, rovnost a za harmonii pro Matku Přírodu. Za posílení naši Koyopy, životní energie a léčení těla na úrovni DNA.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Iq

13 dní trecény Navalu Iq‘ je obdobím komunikace a očisty. Slova nabývají v této vlně obzvlášť na síle. Tradičně vítr naslouchá všemu, co říkáme. Přebírá a projevuje naše slova a myšlenky do reality. Tato energie nás upozorňuje na to, jak komunikujeme sami se sebou i mezi sebou navzájem.

Měli bychom se zaměřit na zlepšení kvality našeho vyjadřování, způsobu myšlení a všímání si účinku slov, kdy Slova mohou naše záměry podporovat či naopak sabotovat. Iq‘ je elementu vzduchu, a proto se vyplatí zaměřit na dechové praktiky, zpěv, afirmace a modlitby.

Trecena Iq‘ podporuje všechny aktivity související s projevem slova, marketingem, publikováním, tiskem a médii. Je to dobrý čas na projevy, rozhovory a konference. Motivace, poradenství, osobní trénink.