Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 28.5.2024
Mayský dlouhý počet: 13.0.11.10.16
Tzolk'in: 7 Ajmaq (odpuštění, karma, moudrost předků)
7Ajmaq

Výklad energie dne

Toto je den, kdy můžeme požádat o Odpuštění a také požádat AJ ‚Qij (Mayské kněze) o pomoc a o očistu skrze energii Ajmaq za vás i za vaše předky. To je skvělý den pro všechny, aby odpustili a aby jim bylo odpuštěno. Je to den, kdy lze vyléčit všechny nemoci, vyřešit rodinné problémy a požádat o materiální podporu a spiritualitu. Den pro nastolení harmonie s Matkou Zemí.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Tzi

13 dní energie trecény nawalu Tz’i jsou časem autority a řádu. Tato doba vede naše myšlenky a činy ke spravedlnosti, k právu, k přirozenému řádu a k lidem, kteří jej představují. Je to  skvělý čas pro vyřizování všech úředních záležitostí a pro hledání spravedlivých řešení.

Zároveň jde o „duchovní zákony“, autoritu mistrů, průvodců a sílu tradic. Je to vhodná doba se zajímat o společenská témata v našem okolí a vzít si zpět svou autoritu. V trecena Tz’i se zaměřte na důležité politické a právní aktivity jako jsou hlasování, úřady, řízení, vládnutí, změny ve struktuře a organizaci.

Veškerá autorita a disciplína vychází zevnitř, proto je to také dobrý čas zbavit se všech závislostí a závislých vztahů. Energie trecény Tz’i nás učí bezpodmínečné lásce a oddanosti druhým bez dalších požadavků ega. Pro všechny vůdce a manažery je to dobrý čas přehodnotit, která nařízení a příkazy jsou vydány z ega a které ze srdce.