Energie dnešního dne podle Tzolk’in

Poznejte energii dne a aktuální Trecény a připojte se do posvátného kosmického času

Energie dnešního dne:

Dnes je: 22.4.2019
Mayský dlouhý počet: 13.0.6.7.13
Tzol'kin: 3 Aj (most mezi materiálním a duchovním, strážce)
3Aj

Výklad energie dne

Aj je ochráncem života a v tento den je vhodný čas vzdát díky za náš osud. Je to den podpory pro Dvojčata-Hrdiny (viz Poppol Vuh) a podpory lidství. Wajxaqib (8) Aj obřady se pořádají pro požehnání a ochranu novorozenců a nových členů komunity.


Každý den od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne v kombinaci s 13-ti hladinami energie tvoří 260 kombinací energií, které ovlivňují náš život. Energie dne narození pak podle Mayů ovlivňuje celý Váš život.

Zjistěte více o posvátném počtu Tzol’kin . . .

Energie aktuální Trecény:

Každých 13 dní jsme pod vlivem jiné Trecény – vlny času. Když známe téma probíhající Trecény a tvoříme v souladu s jejím energetickým nábojem, snáze se propojíme s galaktickým proudem času a snadněji budeme realizovat naše záměry.

Téma trecény Batz