Rok ve znamení Kej je o zodpovědnosti, integritě a o přirozené autoritě. Roky Kej jsou o příchodu přirozených vůdců i o pádů těch zkorumpovaných. Turbulentní rok, kdy může dojít ke ztrátám nebo onemocněním. Rok pro práci v komunitách, rodinách, pro vzájemnou podporu a pomoc. Rok pro hlubší propojení se s přírodou.