Guatemala je  známa  dodržováním tradic na venkově. Mezi jednu  významnou tradici patří i pouštění draků. Tato tradice má své místo i v muzeích, vedle exponátů týkajících se muziky a dalších tradic.

 

„LOS BARRILETES“ aneb pouštění draků v Guatemale.

 

Článek od Lenky Nevařilové, aktuálně z Guatemaly – září 2007

Pokud budete 1.listopadu pobývat v Guatemale, můžete se stát svědky pouštění draků. Bude trochu jiné než to, které můžeme vidět v Česku…a jiný je i jeho původ.   

 

Legenda říká, že na zem, konkrétně na hřbitov, kdysi přisli zlí duchové. Na hřbitově škodili lidem již pohřbeným a posléze vcházeli do domů živých a škodili i tam. 

Lidé, kteří se zlých duchů báli, vyrobili draky, které použili jako prostředníky v jednání se zlými duchy. Žádali tak zlé duchy, aby se vydali na cestu, ze které se už na zem k lidem nevrátí.

Na zemi pak opět zavládl klid mezi živými i těmi již zemřelými. Ideální misto pro pouštění draků byl z tohoto důvodu hřbitov a v minulosti tomu tak skutečně bylo.

Dnes se draci pouštějí už jen na poli, kde se také pořádají různé soutěže v pouštění velkých draků.

Něco z minulosti však přetrvalo…barvy, které se používají na malování draků jsou dány regionem, ve kterém lidé žijí. A stejně, jako je možné určit příslušnost k určité oblasti podle barvy na tradičním oděvu, lze ji určit podle barev použitých na dracích. 

 

V každém případě patří den „LOS BARRILETES“, den draků, v Guatemale ke svátkům, které mají svou minulost i současnost…