Oslava Jarní Rovnodennosti a ceremonie mayského posvátného ohně

Oslava Jarní Rovnodennosti a ceremonie mayského posvátného ohně

Srdečně Vás zveme na oslavu Jarní Rovnodennosti. Skrze energii tradičního mayského rituálu ohně se dostaneme za hranice našeho všedního, mechanického času, do Posvátného Času, kdy se mohou dít zázraky a velké léčení, do posvátného času Jarní Rovnodennosti, do Provody. Propojíme se v rovnováze dne a noci v harmonickém tónu dne 13 Ajmaq. V tento den Mayové oslavují sladkost odpuštění, moudrost předků a prosí o jejich podporu a vedení v těžkých dobách. Budeme obětovat ohni a modlit se za hojnost, za nové vize, a hlavně za mír a svobodu. Současně také oslavíme začátek nového cyklu života na naši Zemi, začátek vlády Slunce, života růstu a hojnosti. Naši předkové se v tento čas loučili se zimou, s Moranou, a vítali nový čas plodnosti a hojnosti. Po ceremonii můžeme po vzoru našich předků oslavit příchod Jara u společné tabule a v kruhu u ohně. Více informací o energii dne, o energii Vašeho dne narození a o mayské spiritualitě najdete na: https://www.mayskystromzivota.cz/tzolkin-online/20220320/   Místo – finální: Zahrada Birke u Štramberka: https://zahrada-birke.webnode.cz/kontakt/ hledej: Studánka pod Bílou Horou, U Vodojemu 742 21, 742 21 Kopřivnice  Čas: 15:00 Příspěvek je dobrovolný! Doporučujeme přispět dle Vašich možností alespoň částkou 300 Kč. Příspěvky kryjí náklady na ceremonii a dále slouží k podpoře mise mayských starších v Guatemale a též k zajištění jejich cest do Evropy. Není třeba rezervace.   PRAKTICKÉ INFORMACE K CEREMONII: Ceremonie ohně obvykle trvá cca 2-3 hodiny. Můžete si vzít něco k sezení (karimatka, deka). Doporučujeme teplé oblečení, vodu a vůbec se připravit. Na místě je jen velmi omezené zázemí. Tradičně předkové nosili sváteční bílý oděv, pásy a šátky s posvátnými vzory, květiny a další přírodní...
Nový mayský rok 2022 – 10 Kej

Nový mayský rok 2022 – 10 Kej

V sobotu, 19.2.2022 začal nový mayský solární rok ve znamení 10 Kej, ve znamení posvátného jelena. Po pěti dnech bez času představuje tento rok 360 dní v energii spolupráce, komunity, podané pomocné ruky a zejména v opětovném se připojení k přírodě. Mayští stařešinové od jezera Atitlán z Guatemaly se opět modlili za svobodu a mír všude ve světě.   Za propojení v jednotě, za svobodu projevu, a vůbec za svobodný prostor k životu se také každoročně modlil Tata Pedro Cruz Garcia, stařešina, který zasvětil celý život předávání mayské moudrosti Tzolkin a spirituality. Pedro také propojoval domácí i zahraniční kmeny a žádal je o spolupráci a sdílení kulturního bohatství a spirituality se zbytkem světa. Loni Tata odešel do nekonečna, ale jeho poselství je nadčasové. A pro tento rok obzvlášť aktuální.     Bez spolupráce a vzájemné podpory bude tento rok náročný. Přeji všem, aby našli vždy pomocnou roku v nouzi, abychom měli dostatek síly pomoci rodině, přátelům, komunitě. Abychom znovu nalezli propojení s přírodou, protože naše planeta je naše největší Matka.   Poselství Mayů k tomuto roku je také povzbuzení do nových projektů. Tento rok máme hledat novou rovnováhu ve vztazích, v rodině, v komunitě a hlavě v sobě. Potřebujeme dospět, dozrát. Také bychom měli znovu oživit posvátná místa, silová místa a přírodní oltáře. Měli bychom je letos častěji navštěvovat. Matku Zemi čekají letos mnohá zemětřesení. Hledejme proto propojení s přírodou, nabijme se energií z posvátných míst, najděme tam přirozenou ochranu. Propojme se takto se světem ducha, spirita.   Hodně štěstí a síly v novém...
Dodnes nepřekonaní Mayové: Co vyhladilo extrémně vyspělou civilizaci?

Dodnes nepřekonaní Mayové: Co vyhladilo extrémně vyspělou civilizaci?

Mayská civilizace se rozvíjela na území Mezoameriky po dlouhých 2500 let. Její kultura, myšlení a objevy výrazně zasáhli do dějin ostatních mezoamerických kultur. Samotný vrchol tzv. klasické mayské civilizace prvních staletí našeho letopočtu pak náhle skončil obrovskou krizí a celkovým kolapsem celé civilizace před rokem 900 n. l. Důvody jsou dodnes nejasné. V tzv. klasickém období mayské civilizace (250 n. l. – 900 n. l.) dochází k velkému zdokonalení objevů a znalostí Mayů. Výsledkem je hieroglyfické písmo nebo například velice přesný kalendář o 365 dnech. Rozvíjí se i stavitelství v podobě pyramidových chrámů a paláců. Umění v podobě štukových výzdob a nástěnných maleb. Vztyčují se stély, které byly prostředkem demonstrace a propagace vládců. Celou mayskou oblast tak tvořila okázalá kamenná města a kolem nich sítě vesnic. Vznikají krásné keramické i šperkařské výrobky. Šlechta se zdobí šperky z obsidiánu a nefritu, na hlavách nosí výstavní péřové čelenky. Kvete místní i dálkový obchod a roste těžba polodrahokamů. Životní úroveň šlechty prudce roste a dostává se téměř na úroveň panovníka, zatímco úroveň bohatých a vlivných obchodníků či válečníků dosahuje úrovně šlechty. To značně zvyšuje materiální náročnost a tlak na nejnižší vrstvy, jejichž úroveň naopak upadá. Prostý lid mayského světa nadále žije v dřevěných chatrčích, ovšem zná vysoký stupeň zemědělství, který využívá zavlažovací systém. Rok rolníka je organizovaný a přesně řízený nejen agrárním cyklem, ale také podle různých svátků, oslav, náboženských a politických rituálů. Celý mayský svět je velice vyspěle řízený a hierarchizovaný. Přesto jejich společnost nikdy nevytvořila jednotnou říši a po celou historii, i v jejím největším rozkvětu, tak mayský svět tvořily stovky městských států. Přestože žili v oblastech pralesů a tropických lesů po celá staletí, postupně v době rozvoje a růstu...
Kde ve skutečnosti leží největší pyramidy světa?

Kde ve skutečnosti leží největší pyramidy světa?

Ve starověkém světě byla velká Cheopsova pyramida zařazena mezi 7 divů světa. Není tomu tak dlouho, co stále držela titul největší dochované stavby světa. Ovšem dnešní globální svět zná nejen pyramidy v Egyptě, ale také v Asii a v Americe. A tento dnešní pohled zcela mění známý a již zastaralý fakt, jelikož dovoluje porovnávat a posuzovat všechny pyramidální stavby světa. V tomto měřítku pak největší pyramidy světa neleží nikde ve „starém“ známém světě starověku. Mezi nejslavnější pyramidové stavby patří jistě egyptské pyramidy ležící v dnešním Egyptě nedaleko Nilu. Známé jsou též pyramidové stavby jižně odsud, z dnešního Súdánu. Pyramidy byly ale znakem stavitelství mnoha civilizací po celém světě. Známé pyramidové stavby leží i v Asii, v dnešní Číně, ale také na americkém kontinentu. Pyramidy tak nalezneme ve všech třech částech amerického kontinentu. V Severní Americe podél řeky Mississippi, v Jižní Americe v oblasti Peru a ve Střední Americe, kterou reprezentuje především civilizace Mayů, ale i další, dnes již neznámé civilizace. Po dlouhou dobu byla za největší pyramidu bez pochyby považována velká pyramida v Gíze. Konkrétně se jedná o Cheopsovu pyramidu, nazývanou též jako Chufuovu nebo Velkou pyramidu. Tato kolosální stavba dosahuje dnes výšky necelých 139 m, přičemž její původní výška byla asi o 9 metrů vyšší. Délka jedné její strany základy činí cca 230 m, ovšem původně to bylo o zhruba 9 metrů více.  Stavba vznikla jako hrobka egyptského faraona Chufua zhruba před rokem 2500 př. n. l. Ač již dnes není v globálním měřítku brána jako největší pyramida světa, nic ji nevezme, že se mezi velikány jedná o první a tím nejstarší takto obrovskou pyramidu světa. Nějakou dobu se spekulovalo o obrovské pyramidě v Bosně a Hercegovině. Zdejší...
Carl Johan Calleman: mnohem významnější než 21.12.2012 je letošní 24.květen

Carl Johan Calleman: mnohem významnější než 21.12.2012 je letošní 24.květen

Nedávno si redakce stránek The Mind Unleashed popovídala s Carlem Johanem Callemanem, jedním z předních světových expertů na mayský kalendář, o důležitosti nového cyklu, který začíná 24. května 2017. Mohl byste přiblížit své odborné zkušenosti čtenářům, kteří nejsou obeznámeni s vaší prací?  Má praxe a zkušenosti vychází z přírodních věd. Mám doktorát z fyzikální biologie a přednášel jsem na několika velmi prestižních vědeckých institucích světa. Nicméně v roce 1993 jsem pocítil silné volání a rozhodl jsem se na plný úvazek věnovat objasňování pravého významu mayského kalendářního systému způsobem, který bude srozumitelný moderním lidem. O mayském kalendáři jsem napsal šest knih, které byly přeloženy do celkem čtrnácti jazyků. Pracoval jsem také s mayskými stařešiny, abych jim pomohl dostat jejich poselství Jaký význam měl 28. říjen 2011?   Byl to den, kdy se všech devět vln ovlivňujících naše biologické fungování a zejména mysl změnilo a vytvořilo nový interferenční vzorec (viz obrázek níže). Důležitost této změny byla předpovězena na tortuguerském monumentu č. 6, který říká, že Bolon Yokte Kuh, mayský bůh devíti úrovní, se objeví v celé své vznešenosti. Přeloženo do modernější řeči to znamená, že se poprvé v historii vesmíru (včetně lidstva) všechny vlny (celá vznešenost = full regalia – všechny insignie patřící k příslušné funkci včetně ozdob oděvu atd.) aktivují a poběží paralelně. Do 9. března 2011 nebyla aktivována devátá vlna vyvolávající vědomí jednoty a až po tomto bodu změny se pro nás všechny vlny staly dostupnými, abychom si s nimi mohli začít vytvářet rezonanci. (Staří Mayové o takové vlně mluvili jako o Opeřeném hadu). Každá vlna vytváří v lidské mysli určitý druh filtru (viz níže), a proto vnímáme svět různě – na základě toho, s kterou z nich rezonujeme. Následně promítáme obsah...