Mayské ceremonie a Mayové v Evropě – Léto 2022

Mayské ceremonie a Mayové v Evropě – Léto 2022

Mayové jsou již v Evropě! Svkělá zpráva, Nan Marina Cruz doprovazená dcerou, Nan Mariou a Nan Magdalenou jsou již v Evropě!   Čeká je bohatý program mj. v Bulharsku, Rakousku, Polsku, Anglii a Itálii.   Více informací najdete na samostatné stránce…     Budeme pokračovat v ceremoniích ohňů a kakao ceremoniích Podívejte se na foto z letoších akcí…   Cacao Dance Club  – Vol. 2. (předběžně září) CACAO CEREMONY  &  ECSTATIC DANCE  &  LIVE MUSIC Přesné datum – bude upřesněno – předběžně druhá půlka června Místo – bude upřesněno Začátek – bude upřesněno Více informací na www.CacaoDanceClub.cz    Prosím dejte vědět všem, koho by akce mohly...
FESTIVAL MEDICÍN V ZAHRADĚ BIRKE / BELTAIN / ČARODKY 30.4.2022

FESTIVAL MEDICÍN V ZAHRADĚ BIRKE / BELTAIN / ČARODKY 30.4.2022

OHEŇ ☼ ZPÍVÁNÍ ☼ KAKAO ☼ TANEC Srdečně zveme na přátelské setkání/slet v kruhu, v Zahradě Birke, s Medicínami Matky Země, které nám láskavě pomáhají otvírat srdce, tělo, a mysl, a navádějí nás tím na cestu k Duchu. Během dne, večera i noci, budeme společně zvyšovat své vibrace. Sejdeme se v Zahradě Birke, v předvečer Prvního Máje, k oslavě Svátku Života a Lásky. Sejdeme se ke slavnosti OHNĚ. Očistného a ochranného ohně, který přináší štěstí. V tento čas pohané oslavují mystické spojení Boha a Bohyně – Velký Rituál.   OHEŇ bude zapálen v duchu mayské tradice kmene Tz’utujil, strážcem dne a průvodcem ceremonií Ohně, Patrikem. Během večera a noci budeme ZPÍVAT, HRÁT NA NÁSTROJE, TANČIT, zkrátka oslavovat! Společně s Danielitou se rozvibrujeme, propojíme, oživíme, a rozkveteme při zpívání MEDICINÁLNÍCH PÍSNÍ. Zazní PÍSNĚ přírodních národů, obyvatel pralesa, hor i pouští, v původních jazycích, ve španělštině, portugalštině, angličtině, česky a slovensky, i písně autorské. Vezměte si své oblíbené hudební nástroje, chřestidla atd. Znalost písní není třeba    Společně s předky popijeme tradiční, silné, 100% organické kakao z Guatemaly, z oblasti Atitlánského jezera, vyrobeného ručně, mletím na kameni, z původní odrůdy kakaových bobů Criollo, Nanou Marinou Cruz, léčitelkou, ceremoniářkou, a strážkyní posvátného mayského počtu Cholq’ij/Tzolkin. Duch Kakaa nám během ceremonie otevírá a LÉČÍ  srdce, tělo a rozšiřuje mysl. Vlastnosti KAKAA zvyšují pocity lásky, RADOSTI, spokojenosti a SOUNÁLEŽITOSTI, díky uvolňování serotoninu a přítomnosti dalších blažených sloučenin ovlivňujících pohodu. Obřad kakaa je časem pro sebe, když se spojíme s časoprostorem svého Srdce, abychom lépe porozuměli sobě, kým jsme, kam jdeme, jaké jsou naše možnosti. Během ceremonie kakaa se můžeme prožít na velmi hluboké úrovni, cítit...
Oslava Jarní Rovnodennosti a ceremonie mayského posvátného ohně

Oslava Jarní Rovnodennosti a ceremonie mayského posvátného ohně

Srdečně Vás zveme na oslavu Jarní Rovnodennosti. Skrze energii tradičního mayského rituálu ohně se dostaneme za hranice našeho všedního, mechanického času, do Posvátného Času, kdy se mohou dít zázraky a velké léčení, do posvátného času Jarní Rovnodennosti, do Provody. Propojíme se v rovnováze dne a noci v harmonickém tónu dne 13 Ajmaq. V tento den Mayové oslavují sladkost odpuštění, moudrost předků a prosí o jejich podporu a vedení v těžkých dobách. Budeme obětovat ohni a modlit se za hojnost, za nové vize, a hlavně za mír a svobodu. Současně také oslavíme začátek nového cyklu života na naši Zemi, začátek vlády Slunce, života růstu a hojnosti. Naši předkové se v tento čas loučili se zimou, s Moranou, a vítali nový čas plodnosti a hojnosti. Po ceremonii můžeme po vzoru našich předků oslavit příchod Jara u společné tabule a v kruhu u ohně. Více informací o energii dne, o energii Vašeho dne narození a o mayské spiritualitě najdete na: https://www.mayskystromzivota.cz/tzolkin-online/20220320/   Místo – finální: Zahrada Birke u Štramberka: https://zahrada-birke.webnode.cz/kontakt/ hledej: Studánka pod Bílou Horou, U Vodojemu 742 21, 742 21 Kopřivnice  Čas: 15:00 Příspěvek je dobrovolný! Doporučujeme přispět dle Vašich možností alespoň částkou 300 Kč. Příspěvky kryjí náklady na ceremonii a dále slouží k podpoře mise mayských starších v Guatemale a též k zajištění jejich cest do Evropy. Není třeba rezervace.   PRAKTICKÉ INFORMACE K CEREMONII: Ceremonie ohně obvykle trvá cca 2-3 hodiny. Můžete si vzít něco k sezení (karimatka, deka). Doporučujeme teplé oblečení, vodu a vůbec se připravit. Na místě je jen velmi omezené zázemí. Tradičně předkové nosili sváteční bílý oděv, pásy a šátky s posvátnými vzory, květiny a další přírodní...
Nový mayský rok 2022 – 10 Kej

Nový mayský rok 2022 – 10 Kej

V sobotu, 19.2.2022 začal nový mayský solární rok ve znamení 10 Kej, ve znamení posvátného jelena. Po pěti dnech bez času představuje tento rok 360 dní v energii spolupráce, komunity, podané pomocné ruky a zejména v opětovném se připojení k přírodě. Mayští stařešinové od jezera Atitlán z Guatemaly se opět modlili za svobodu a mír všude ve světě.   Za propojení v jednotě, za svobodu projevu, a vůbec za svobodný prostor k životu se také každoročně modlil Tata Pedro Cruz Garcia, stařešina, který zasvětil celý život předávání mayské moudrosti Tzolkin a spirituality. Pedro také propojoval domácí i zahraniční kmeny a žádal je o spolupráci a sdílení kulturního bohatství a spirituality se zbytkem světa. Loni Tata odešel do nekonečna, ale jeho poselství je nadčasové. A pro tento rok obzvlášť aktuální.     Bez spolupráce a vzájemné podpory bude tento rok náročný. Přeji všem, aby našli vždy pomocnou roku v nouzi, abychom měli dostatek síly pomoci rodině, přátelům, komunitě. Abychom znovu nalezli propojení s přírodou, protože naše planeta je naše největší Matka.   Poselství Mayů k tomuto roku je také povzbuzení do nových projektů. Tento rok máme hledat novou rovnováhu ve vztazích, v rodině, v komunitě a hlavě v sobě. Potřebujeme dospět, dozrát. Také bychom měli znovu oživit posvátná místa, silová místa a přírodní oltáře. Měli bychom je letos častěji navštěvovat. Matku Zemi čekají letos mnohá zemětřesení. Hledejme proto propojení s přírodou, nabijme se energií z posvátných míst, najděme tam přirozenou ochranu. Propojme se takto se světem ducha, spirita.   Hodně štěstí a síly v novém...
Dodnes nepřekonaní Mayové: Co vyhladilo extrémně vyspělou civilizaci?

Dodnes nepřekonaní Mayové: Co vyhladilo extrémně vyspělou civilizaci?

Mayská civilizace se rozvíjela na území Mezoameriky po dlouhých 2500 let. Její kultura, myšlení a objevy výrazně zasáhli do dějin ostatních mezoamerických kultur. Samotný vrchol tzv. klasické mayské civilizace prvních staletí našeho letopočtu pak náhle skončil obrovskou krizí a celkovým kolapsem celé civilizace před rokem 900 n. l. Důvody jsou dodnes nejasné. V tzv. klasickém období mayské civilizace (250 n. l. – 900 n. l.) dochází k velkému zdokonalení objevů a znalostí Mayů. Výsledkem je hieroglyfické písmo nebo například velice přesný kalendář o 365 dnech. Rozvíjí se i stavitelství v podobě pyramidových chrámů a paláců. Umění v podobě štukových výzdob a nástěnných maleb. Vztyčují se stély, které byly prostředkem demonstrace a propagace vládců. Celou mayskou oblast tak tvořila okázalá kamenná města a kolem nich sítě vesnic. Vznikají krásné keramické i šperkařské výrobky. Šlechta se zdobí šperky z obsidiánu a nefritu, na hlavách nosí výstavní péřové čelenky. Kvete místní i dálkový obchod a roste těžba polodrahokamů. Životní úroveň šlechty prudce roste a dostává se téměř na úroveň panovníka, zatímco úroveň bohatých a vlivných obchodníků či válečníků dosahuje úrovně šlechty. To značně zvyšuje materiální náročnost a tlak na nejnižší vrstvy, jejichž úroveň naopak upadá. Prostý lid mayského světa nadále žije v dřevěných chatrčích, ovšem zná vysoký stupeň zemědělství, který využívá zavlažovací systém. Rok rolníka je organizovaný a přesně řízený nejen agrárním cyklem, ale také podle různých svátků, oslav, náboženských a politických rituálů. Celý mayský svět je velice vyspěle řízený a hierarchizovaný. Přesto jejich společnost nikdy nevytvořila jednotnou říši a po celou historii, i v jejím největším rozkvětu, tak mayský svět tvořily stovky městských států. Přestože žili v oblastech pralesů a tropických lesů po celá staletí, postupně v době rozvoje a růstu...