V sobotu, 19.2.2022 začal nový mayský solární rok ve znamení 10 Kej, ve znamení posvátného jelena. Po pěti dnech bez času představuje tento rok 360 dní v energii spolupráce, komunity, podané pomocné ruky a zejména v opětovném se připojení k přírodě. Mayští stařešinové od jezera Atitlán z Guatemaly se opět modlili za svobodu a mír všude ve světě.
 
Za propojení v jednotě, za svobodu projevu, a vůbec za svobodný prostor k životu se také každoročně modlil Tata Pedro Cruz Garcia, stařešina, který zasvětil celý život předávání mayské moudrosti Tzolkin a spirituality. Pedro také propojoval domácí i zahraniční kmeny a žádal je o spolupráci a sdílení kulturního bohatství a spirituality se zbytkem světa. Loni Tata odešel do nekonečna, ale jeho poselství je nadčasové. A pro tento rok obzvlášť aktuální.
 
 
Bez spolupráce a vzájemné podpory bude tento rok náročný. Přeji všem, aby našli vždy pomocnou roku v nouzi, abychom měli dostatek síly pomoci rodině, přátelům, komunitě. Abychom znovu nalezli propojení s přírodou, protože naše planeta je naše největší Matka.
 
Poselství Mayů k tomuto roku je také povzbuzení do nových projektů. Tento rok máme hledat novou rovnováhu ve vztazích, v rodině, v komunitě a hlavě v sobě. Potřebujeme dospět, dozrát. Také bychom měli znovu oživit posvátná místa, silová místa a přírodní oltáře. Měli bychom je letos častěji navštěvovat. Matku Zemi čekají letos mnohá zemětřesení. Hledejme proto propojení s přírodou, nabijme se energií z posvátných míst, najděme tam přirozenou ochranu. Propojme se takto se světem ducha, spirita.
 
Hodně štěstí a síly v novém roce!