Zveme Vás na oslavu energie Jarní Rovnodennosti Ostara prostřednictvím ceremonie Mayského Posvátného Ohně. Skrze energii rituálu se dostaneme za hranice našeho všedního, mechanického času, do Posvátného Času, kdy se mohou dít zázraky a velké léčení.

Propojíme se v energií jara v harmonickém tónu dne 12 Kawoq a pošleme modlitby a obětiny za východ Slunce, za blaho lidí v komunitě, za zdraví pacientů, za ukončení sporů a problémů a za sílu Hole Autority. Je to také dobrý den pro prosby za déšť, za výživu pro zemědělské plodiny a léčivé byliny.
Současně také oslavíme začátek nového cyklu života v naši zemi, začátek Slunce, života růstu a hojnosti. Naši předkové se v tento čas loučili se zimou, s Moranou a vítali nový čas plodnosti a hojnosti.
 
Je čas spojit se a spolu-tvořit naplno v síle svých srdcí vizi Nové Země, Nového Života, lidského Ráje na Zemi. 
 
Ceremonie posvátného ohně jsou pro Maye dodnes největší medicína a slouží k pozvednutí vědomí člověka, k léčení těla i ducha. Propojíme se se všemi živly, s energiemi 20-ti znamení Tzolkinu, ze kterých je utkán vesmír a spojíme se sami se sebou a s našimi předky. Ceremonií Vás bude provázet mayský Strážce dne Patrik Josífko.
 
Po ceremonii můžeme po vzoru našich předků oslavit Hody u společné tabule a v kruhu u ohně.
 
Více informací o energii dne, o Vašem datu narození a o mayské spiritualitě najdete na:
 
Místo: areál zahrady Birke na Bílé hoře, Štramberk, mapa: https://mapy.cz/s/becuvojece
Hledejte Studánku Markétin pramen a pak nahoru pěšky štěrkovou cestou doprava nahoru až k první dřevěné bráně.
 
Čas:   15:00
Dobrovolný doporučený příspěvek: 300 Kč
Příspěvky se kryjí náklady na ceremonii a podpoří projekt zahrady Birke
Není třeba rezervace.
 
PRAKTICKÉ INFORMACE K CEREMONII:
 
Ceremonie ohně obvykle trvá cca 2-3 hodiny. Můžete si vzít něco k sezení (karimatka, deka). 
Můžete přinést nápoje, pokrmy, sladkosti či medovinu pro společnou tabuli.
Můžete také přinést ohni dary a obětiny organického původu (byliny, vykuřovadla) a přání se záměry a modlitbami napsané na papíru. V kouři ohně můžete na konci ceremonie očistit své předměty a talismany, anebo si je uložit na oltář.
 
Můžete se také více dozvědět o vašem osobním archetypálním znamení na stránce: http://www.MayskyStromZivota.cz a snadněji se pak můžete během rituálu s energiemi propojit.
 
Další informace: tel.: +420 603 840 434, email: patrik@mayskystromzivota.cz
Sledujte událost na webu – doplníme zde případné nové informace:
https://www.mayskystromzivota.cz/oslava-jarni-rovnodennosti-a-ceremonie-mayskeho-posvatneho-ohne-18-3-2023/
 
Prosím, dejte vědět všem, koho by tato akce mohla zajímat.
Děkujeme! Maltiox! Patrik, Eva, Pavel, Gabriela