Toto je proroctví mayských starších, Tatas, pro nový mayský rok 2024 – 12 No’j:

Tento rok vzdáváme díky Strážci roku, velkému Ajaaw 12 No’j. Tento rok bude plný velkého uvědomění. Bude zde mnoho příležitostí k poznání, k porozumění a k duchovnímu probuzení. Mnoho lidí plných víry, kteří kráčí duchovní cestou, si uvědomí, co je skutečný význam duchovní cesty. Že to nejsou jen vnější forma, anebo oblečení, ale je to něco víc a vše co je za tím.

Duchovní probuzení a paměť předků bude letos velmi viditelné, protože to bude rok čisté moudrosti a inteligence předků. Nemluvím jen o mayské spiritualitě, mluvím o spiritualitě v celém světě. Mluvím o našich bratrech, kteří jsou na duchovní cestě kdekoli ve světě. Energie roku je univerzální, energie Navalu (Nagualu) 12 No’j je univerzální pro všechny na celém světě a vztahuje se na každého člověka, na každou kulturu.

Rok plný moudrosti, rok plný duchovního probuzení, rok velkého duchovního porozumění, ale i nalezení způsobu, jak jej přijmout, jak objevit a osvojit jak si nové poznání. Za Moudrost se není třeba hnát, či ji hledat. Stačí se otevřít správnému okamžiku. Můžeme požádat, abychom se dozvěděli okamžik, kdy a jak můžeme objevit a propojit se s poznáním. Poznání jak pomoci sobě i druhým. Požádat o moudrost je ta první věc, kterou bychom měli udělat.

Je důležité mít na paměti, že letos budou lidé po celém světě více vnímaví k inteligenci, k intelektu. Mnoho zvláštních, úžasných, zajímavých věcí se bude dít v oblasti lidské inteligence, ale vše bude v rovnováze, protože nastává čas rozkvětu poznání. Letos se budete více věnovat duchovní moudrosti. Doufáme, že dosáhneme nové rovnováhy pro lidstvo.

Spiritualita je globální a proto související výzvy či přínosy jsou také globální. Spiritualita patří celému světu. Jsme a žijeme v různých místech, ale přitom ve stejném domě, který se nazývá Země.

Letos se moudrost bude viditelně manifestovat. Z nebes, které nám pomohou lépe pochopit naše životy, lépe pochopit naši existenci, abychom byli schopni uvidět moudrost z Nebes, ze Země. Abychom se povznesli, pochopili, aby naše mysl mohla vidět v souvislostech kým jsme doopravdy na naši Zemi, jaké je naše místo, naše mise. Abychom mohli lépe pochopit a začít znovu spoluvytvářet vzory duchovní reality na globální úrovni.

Dvanáct No’j nám umožňuje dát do pořádku naše životy a procházet Časem a Kosmickými cykly Života.

Maltyoox!