WAYEB‘ JE NEJKRATŠÍ WINAL (MĚSÍC) V MAYSKÉM HAAB‘ – SLUNEČNÍM KALENDÁŘI A TRVÁ POUZE 5 DNŮ.

Toto 5denní období slaví každý rok Mayové a je časem hluboké introspekce, časem modliteb pro nový rok, časem odpočinku.

Podle starších je prvním krokem k propojení s Wayeb‘ přivítat jej a požehnat jej.

Pro Maye je nezbytné využít tento čas k přípravě na nový rok, nechat za sebou všechno z minulého roku a začít znovu. Běžně trávíme tyto 5 dní psaním, zapalováním svíček, meditací a děláním všeho, co nám pomůže připravit se na nový rok.

Otevřete své srdce a přineste oběti, jako jsou svíčky, kadidlo, kakao, květiny, lihoviny atd., Které budete dávat Zemi. To nám pomůže nechat za sebou všechno z minulého roku, abychom mohli začít znovu.

19.2.2024 začne nový Mayský rok (Haab) ve znamení strážce roku 12 Noj.

Přejeme vám krásný Wayeb‘!