Každý rok v období pěti dní svátku Wayeb, času bez Času, v polovině února udržují Mayové posvátné ohně a slaví nový rok. Při tom pronáší modlitby a přání pro nový rok a také věští, co nás bude čekat v novém roce…

Toto je věštba pro nový mayský rok 11 E (19.02.2023 – 14.02.2024). Pochází z pozorování energie nového úsvitu Cargador 11E (19.02.2023, Strážce roku, energie Cesty, Poutníka) a také z pozorování posvátného ohně během všech 5-ti dnů Wayeb’.

Přicházející rok přinese hodně silný vítr. Je to protože číslo 11 je narušující. Je to čas změn v přírodě, na různých místech bude hodně pohybu země, hodně větru a možných vírů. Je to kvůli silným větrům, které jsme zažili během Wayebu. Mayští starší řekli, že navzdory hurikánům, které letos přicházejí, může být stále klid. Mnoho lidí bude cestovat (včetně osobních/vnitřních cest), protože tento rok spadá do žlutého roku, což je rok, který řídí jih. Dodá to spoustu síly a zmocnění, ale je potřeba hodně opatrnosti, protože bude potřeba se postarat o mnoho věcí. Je potřeba se soustředit, abyste zůstali vycentrovaní a nevypadli z rovnováhy a neztratili se na cestě.

Mnoho lidí se bude cítit ztraceno a nebude si rozumět. To bude mít za následek psychické problémy. Nejlepším lékem na to je strávit co nejvíce času venku v přírodě, vyrazit na cestu a vydat se na cestu. Nejlepší je být u vody (jezera, moře, řeky). Cargador E souvisí s živlem vody. Deště přijdou vyživovat zemi, což znamená, že plody hojnosti porostou. Je to kvůli modrým plamenům, které se objevily při prvním obřadu Wayeb‘, na jižní straně ohně (žlutá strana). Mnoho lidí dosáhne svých cílů a vizí. Je to skvělý čas začít nové podnikání, dobrá příležitost expandovat a posunout se vpřed jak v podnikání, tak v komunitách.

Posvátný oheň řekl, že tento rok bude rokem požehnání. Tato požehnání přijdou k těm, kteří jsou v rovnováze a harmonii. Tomu, kdo je v kontaktu s jejich vlastními principy. Pokud člověk není v rovnováze s vlastními principy, negativní stránka energie 11E přinese nemilost. To znamená, že člověku bude hrozit, že se cestou ztratí. Bez pevných zásad a základů mohou naše plány selhat, mohou se změnit v něco jiného, než jsme původně zamýšleli. Aby vše zůstalo pozitivní, musíme udržovat rovnováhu a harmonii. Na druhou stranu se věci mohou poplést. Ne může znamenat Ano a ano může znamenat Ne.

Lidstvo potřebuje udržovat rovnováhu, aby se vyhnulo katastrofám a ztrátám. Cargador E nefunguje sám. Má podporu od ostatních Cargadorů; Naval No’j říká E, ‚že když se ztratíš na cestě, musíš to napravit‘. Iq říká E „pokud existuje nějaká nemoc, kterou považujete za nevyléčitelnou, budete muset uzdravit své sebevědomí“. Je čas přestat se soustředit jen na sebe, na své Já, Ego. Iq‘ nás také povzbuzuje, abychom používali více přírodní medicíny. Léčení a návrat k rovnováze je možný, říká Iq. Abyste obnovili své zdraví. Cargador Kej (Jelen) říká E: „Přichází spousta síly a ego také posílí. Je skvělé cítit se silný, ale nenechte se chytit myšlenkou, že jste jediný, kdo to ví, a že nikdo jiný nepřemýšlí tak, jako vy. Kej říká E ‚otevři cestu k nápravě, vnímej každý problém jako možnost se zlepšit‘.

Je před námi mnoho duchovní práce. Pamatujte, že pracovat na sobě není snadné! Abyste mohli pracovat s ostatními, musíte začít pracovat sami se sebou. Jsme to my, kdo vytváří naši cestu. Během roku poznáme spoustu nových lidí. Objevíme mnoho dalších způsobů sdílení. Rozšiřujeme si obzory. Letošní rok přinese změny. Pamatujte, že cesta neznamená jen cestu samotnou. Znamená to také celý proces, který se skládá z mnoha fází. Je to také cíl, místo, kam míříme. Když jdeme, k něčemu směřujeme!

Doplnění od Patrika: Číslo 11 je číslem disonance, disharmonie. Budeme se učit rozumět jiným názorům a jiným pohledům na svět. Budeme se učit porozumět jazyku „jiného kmene“, budeme se učit najít společnou řeč a budovat vztahy na nových základech. Ohledně větrů – věštba je zejména pro oblast Ameriky, proto pro Evropu to může být jinak, nicméně vnímám, že energie budou turbulentní, rok bude dobrodružný, bude obtížné plánovat a následovat plány. Bude to také čas osobních cest a poutí, čas kdy na možná chvíli opustíme ostatní a vydáme se vstříc novým dobrodružstvím, poznávat nová místa, nové lidi. Bude to čas meditací, ke svému zvnitřnění a cesty k Sobě.

Mayští stařešinové z kmene Tzutuchil od jezera Atitlán, Guatemala, Tomek, 
Maltyoox.